Hyppää sisältöön

Suomi painottaa globaalin koulutuskriisin ratkaisemista YK:n kestävän kehityksen seurantakokouksessa

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriöulkoministeriövaltioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2022 9.37
Tiedote 423/2022

YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittinen foorumi (High Level Political Forum on Sustainable Development) kokoontuu New Yorkissa 5.–15. heinäkuuta.

Kokouksessa tarkastellaan koronakriisin negatiivisia vaikutuksia kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon ja sitä, miten elvytyspolitiikalla voidaan rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Suomi korostaa kokouksessa erityisesti syventyneen koulutuskriisin ratkaisemista. Koronapandemian seurauksena koulutustavoitteiden saavuttaminen globaalisti on ottanut takapakkia, ja kriisiaika on lisännyt eriarvoisuutta, heikentänyt monen lapsen ja nuoren mahdollisuutta käydä koulua ja oppia. Jo ennen pandemiaa, 259 miljoonaa lasta ja nuorta oli koulun ulkopuolella.

Suomen valtuuskuntaa kokouksessa johtava opetusministeri Li Andersson alleviivaa, että globaali koulutuskriisi on ratkaistava, jotta voidaan turvata koulutukselliset oikeudet sekä kestävän tulevaisuuden edellyttämät kompetenssit kaikille, ja parantaa erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten asemaa.

”Koulutus on keskeinen osa kestävän kehityksen tavoitteita. Yksi keskeisimmistä näkökulmista keskustellessa koulutuksen globaaleista kehittämishaasteista on sanojen muuttaminen teoiksi. Tarvitsemme aidosti laajoja panostuksia koulutuksen laatuun ja saavutettavuuteen. Tunnistamalla konkreettisia ratkaisukeinoja, kuten esimerkiksi kouluruokailun järjestäminen, voimme mahdollistaa yhä useammalle osallistumisen koulutukseen. Koulutus ei ole vain lyhyen aikavälin menoerä. Koulutus on tulevaisuusinvestointi”, sanoo ministeri Andersson.

Lisäksi Suomi painottaa kokouksessa sukupuolten tasa-arvon edistämisen tärkeyttä. Koronapandemia on syventänyt yhteiskunnallista epätasa-arvoa. Ilman sukupuolten tasa-arvon määrätietoista edistämistä ei voida saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita.

Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisella on vaikutus myös globaaliin terveyteen ja tulevilta pandemioilta suojautumiseen. Suomi on sitoutunut rokotteiden tasapuoliseen saatavuuteen ja osallistuu globaaleihin toimiin COVID-19 -pandemian voittamiseksi. Suomi edistää naisten ja tyttöjen osallistumista terveysjärjestelmien ja perusterveydenhuollon kehittämiseen sekä teknologisten innovaatioiden saatavuutta.

Andersson puhuu kokouksessa 5. heinäkuuta niin kutsutussa Townhall-tilaisuudessa. Lisäksi Andersson osallistuu temaattiseen keskusteluun koskien Agenda2030:n koulutustavoitetta sekä EU komission järjestämään sivutapahtumaan. Suomi järjestää myös Unescon ja kansalaisjärjestöverkoston Bridge 47 kanssa Agenda2030:n tavoitetta 4.7. (kestävää kehitystä edistävä koulutus) tarkastelevan sivutapahtuman. 

Lisätietoja:
opetusministerin erityisavustaja Anna Lemström, p.  0295 330 353, opetus- ja kultuuriministeriö
erityisasiantuntija Kati Anttalainen, p. 040 736 2889, opetus- ja kulttuuriministeriö
yksikönpäällikön sijainen, Agenda 2030, Mikael Långström, p. 0295 351 371, ulkoministeriö
johtava asiantuntija ja kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri, Sami Pirkkala, p. 050 598 0724, valtioneuvoston kanslia
kansainvälisten asioiden neuvos Annika Lindblom, p. 050 328 3860, ympäristöministeriö

Sähköpostiosoitteet: [email protected]

Sivun alkuun