Tack för alla förslag till nästa mottagare av det internationella jämställdhetspriset

Statsrådets kommunikationsavdelning
4.1.2019 11.02
Nyhet 2/2019

Tidsfristen för förslag till nästa mottagare av det internationella jämställdhetspriset gick ut vid årsskiftet. Inom utsatt tid fick vi från olika håll i världen sammanlagt drygt trehundra förslag till pristagare. Det internationella jämställdhetspriset delas ut nästa gång hösten 2019. Priset tilldelas en person eller aktör som har främjat jämställdhet på ett sätt som är internationellt betydande.

”Vi är glada över det stora antalet förslag till pristagare och vill tacka alla som bidragit med förslag”, säger sekreteraren för priskommittén Jorma Korhonen från statsrådets kansli.

Förslagen från den breda allmänheten går vidare till en priskommitté. Priskommittén bedömer förslagen och lämnar statsrådet sitt förslag till pristagare utifrån allmänhetens förslag. Det slutliga beslutet om pristagare fattas av statsrådet.

”Priskommittén ser fram emot att få stifta bekantskap med de jämställdhetsförkämpar som människor runtom i världen har lyft fram”, fortsätter Korhonen.

I priskommittén för 2019 ingår kommitténs ordförande, riksdagsledamot Pekka Haavisto, ordföranden för Kvinnoorganisationernas Centralförbunds styrelse Eva Biaudet, chefen för organisationen Women Deliver Katja Iversen, ledamoten i Europaparlamentet Anneli Jäätteenmäki och en av grundarna till den sydafrikanska civilsamhällesorganisationen Sonke Gender Justice Dean Peacock.

I priset ingår en prissumma på 300 000 euro, som pristagaren riktar till ett ändamål som främjar jämställdhet. Priset delas ut vartannat år i samarbete med Tammerfors stad.

Förslag till pristagare togs emot på jämställdhetsprisets webbplats från den 25 oktober till den 31 december.

Ytterligare information om det internationella jämställdhetspriset 

jämställdhet
jämställdhetsprogram
kön
rättvisa