Hyppää sisältöön

Hallitus kokoontuu keskustelemaan tiedonannosta yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.8.2023 16.15
Tiedote
Kuvassa on Königstedtin kartano.

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu sisäiseen seminaariin Königstedtin kartanoon keskiviikkona 16. elokuuta keskustelemaan toimista, joilla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Valtioneuvosto asetti heinäkuussa työryhmän valmistelemaan aiheesta eduskunnalle valtioneuvoston tiedonantoa. Se on tarkoitus hyväksyä valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina 31. elokuuta. 

Valtiosihteeri Risto Artjoen johdolla tiedonantoa valmistellut työryhmä on kuullut työssään laajasti eri tahoja sekä suullisesti että kirjallisesti. Tiedonannon valmistelun yhteydessä toteutetuissa kuulemisissa nousivat toistuvasti esiin seuraavat näkökulmat: yhteiskunnan eriarvoistavien rakenteiden purkaminen työmarkkinoilla ja muualla yhteiskunnassa, hyvien väestösuhteiden vahvistaminen, työmarkkinoille pääsyn keskeinen merkitys ja rasismia koskevan tietopohjan vahvistamisen tarve. Lainsäädännön osalta muutostarpeita esitettiin vähän.  Kirjallisten ja suullisten kuulemisten lausunnot löytyvät valtioneuvoston hankeikkunasta.

Kuulemisten antia hyödynnetään tiedonannon lisäksi sen jälkeen käynnistyvän yksityiskohtaisemman toimintasuunnitelman valmistelussa. Keskiviikon seminaarissaan hallitus käsittelee tiedonantoa työryhmän valmistelun pohjalta ja keskustelee toimista rasismin vastaisen työn edistämiseksi.

Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Risto Artjoki, p. 09 1602 2006, neuvotteleva virkamies Jouni Varanka (kuulemiset), p. 050 592 0606, valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Paasikoski, p. 040 547 6279 ja viestintäpäällikkö Heli Suominen, p. 050 479 3766, valtioneuvoston kanslia

Sivun alkuun