Hyppää sisältöön

Equality Now edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia maailmassa

Julkaisuajankohta 2.12.2019 15.20
Tiedote

Maailmanlaajuinen naisten oikeuksia puolustava järjestö Equality Now vastaanotti Suomelta kansainvälisen tasa-arvopalkinnon.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist julkisti palkinnonsaajan Tampereella 2.12.2019. 

Equality Now on 27-vuotisen toimintansa aikana onnistunut muuttamaan yli 50 syrjivää lakia. ”Tällainen työ vahvistaa tasa-arvoa maailmanlaajuisesti, ja toivomme tämän palkinnon lisäävän näitä toimia”, pääministeri Antti Rinne kommentoi palkintoa.  

Palkintolautakunta valitsi palkinnonsaajan 300 ehdokkaan joukosta. Raadin mukaan Equality Now tekee hyvin merkittävää ja erittäin vaikuttavaa työtä sukupuolten tasa-arvon hyväksi. Järjestö ajaa lakien ja käytäntöjen muuttamista, auttaa muokkaamaan sukupuolinormeja ja vaikuttaa paikallisesti, kansallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi se pyrkii saamaan sekä naiset että miehet mukaan työhönsä ja yrittää aktivoida myös uuden polven vaikuttajia.

Equality Now on 27 vuoden olemassaolonsa ajan työskennellyt määrätietoisesti yhteistyössä eri puolilla maailmaa toimivien aktivistien kanssa, jotta naisten oikeudet tunnustettaisiin kansainvälisiksi ihmisoikeuksiksi, ja jotta eri maiden hallitukset kantaisivat vastuunsa naisten yhdenvertaisesta kohtelusta.   

”Valitessaan meidät Suomi on tunnustanut yhdenvertaisten lakien ja oikeusvaltioperiaatteen tärkeän aseman naisten tasa-arvon edistämisessä. Meille on suuri kunnia ottaa vastaan tämä upea palkinto, kun se nyt jaetaan toisen kerran, järjestön päääjohtaja Yasmeen Hassan kommentoi palkintoa.  

Sosiaalinen muutos alkaa muuttamalla lakeja

Lait määrittävät, miten valtio kohtelee asukkaitaan ja miten sen asukkaat kohtelevat toisiaan. Silloin kun naisilla ja tytöillä on vähemmän oikeuksia kuin miehillä ja pojilla, syrjinnästä tulee legitimoitua ja se sivuutetaan.  

Equality Now with the prize

Tällaisena epävakaana aikana onkin ensiarvoisen tärkeää, että lainsäädäntö kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän. Vain näin varmistetaan, että kaikkein syrjäytyneimpien ja huonosti kohdeltujen oikeuksia suojellaan. Tämä on Equality Now'n ydintehtävä.

Lainsäädäntö on ensimmäinen askel kohti sosiaalista muutosta. ”Lainsäädäntöä ei pidä tarkastella kapeasti välineenä, joka mahdollistaa oikeusprosessin ja tuomiot”, Hassan muistuttaa. ”Jos lainsäädäntö nähdään ennaltaehkäisyn, koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen välineenä, sillä on ylivertaiset mahdollisuudet aikaansaada yhteiskunnallista ja kulttuurista muutosta”.

Esimerkiksi Keniassa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien vahvistaminen ja suojeleminen lailla on vähentänyt naisten sukuelinten silpomista tai johtanut haitallisen tavan hylkäämiseen kokonaan. Equality Now on ollut edelläkävijä pyrkimyksissä lopettaa naisten sukuelinten silpominen. Se on vaatinut lainsäädäntöä, jolla suojellaan tyttöjä ja kriminalisoidaan käytäntö sekä tukenut ruohonjuuritason aktivisteja, jotka työskentelevät käytännön lopettamiseksi yhteisöissään.  

Sanoista tekoihin

Equality Now ja palkintokomitea ovat sopineet, että 300 000 euron suuruinen palkintosumma käytetään tukemaan järjestön maailmanlaajuista kampanjaa tasa-arvoisen perhelainsäädännön hyväksi. 

Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 25 vuotta Pekingin toimintaohjelman hyväksymisestä ja viisi vuotta kestävän kehityksen tavoitteiden hyväksymisestä. Hallitusten on pikaisesti ruvettava sanoista tekoihin ja viimeinkin kumottava tai muutettava kaikki sukupuoleen perustuvaa syrjintää sisältävät lait, jotta kaikki naiset ja tytöt voisivat nauttia oikeuksistaan ja elää tasavertaisina perheissään, suvuissaan, yhteisöissään ja yhteiskunnassa. 

Equality Now'n Sanoista tekoihin -kampanja (Words and Deeds) esittelee vuonna 2020 selkeitä uudistuksia, joihin hallitukset voivat Pekingin toimintaohjelman pohjalta ryhtyä oikeudellisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Järjestön laatimassa raportissa pääpaino on uskontoon ja tapakulttuuriin perustuvassa perhelainsäädännössä. Tavoitteena on uudistaa sukupuolta syrjivä perhelainsäädäntö, joka on yksi suurimmista esteistä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiselle. Kampanja herättelee maailmanlaajuiseen liikkeeseen, jonka myötä kaikki naiset ja tytöt saisivat samat oikeudet tasa-arvoon ja ruumiilliseen koskemattomuuteen. Yhdenkään ei pitäisi joutua kärsimään fyysisistä, sosiaalisista, taloudellisista tai psyykkisistä haitoista, oli heidän uskontonsa, etninen ryhmänsä tai kulttuurinsa mikä tahansa. 

Lue lisää palkintolautakunnan valintaperusteluista vuoden 2019 palkinnonsaajan nimeämiseksi.

Tutustu Equality Now'n tekijöihin
Equality Now'n työn vaikutus - video

Teksti: Emma Thompson ja Annukka Lyra
Kuvat: Laura Vanzo

Sivun alkuun