Hyppää sisältöön

Ministerit Mikkonen ja Blomqvist keskustelivat sidosryhmien kanssa häirinnän torjumisesta pelastusalalla

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 9.2.2023 12.13
Tiedote

Sisäministeri Krista Mikkonen ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist keskustelivat keskiviikkona 8.2. sidosryhmien kanssa häirinnän torjumisesta sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä pelastusalalla.

Ministerien koolle kutsuman pyöreän pöydän keskustelun aiheena olivat pelastusalalla jo tehdyt ja suunnitteilla olevat toimenpiteet häirinnän torjumiseksi. Keskusteluun osallistui muun muassa useita pelastusalan järjestöjen, hyvinvointialueiden, ministeriöiden ja työmarkkinajärjestöjen edustajia. Tilaisuus oli jatkoa joulukuussa 2021 järjestetylle vastaavalle keskustelulle seksuaalisen häirinnän torjumisesta pelastusalalla.

− Häirintä ja muu epäasiallinen toiminta on ehdottoman väärin ja täysin vastoin pelastustoimen arvoja. On hienoa, että työ epäasiallisen toiminnan kitkemiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi on edennyt pelastusalalla. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää, ja työtä on jatkettava yhdessä käynnistämämme toimintaohjelman mukaisesti. Pelastusalan eri toimijat ovat keskeisessä roolissa konkreettisten toimenpiteiden jalkautuksessa. Myös hyvinvointialueiden rooli on tärkeä, sisäministeri Krista Mikkonen sanoo.

− Pidän tärkeänä, että yhteiskunnallinen keskustelu seksuaalisesta häirinnästä jatkuu, jotta ongelmaan voidaan paremmin puuttua. Nämä pyöreän pöydän keskustelut ovat nostaneet esille eri aloilla tarvittavia toimia. Selkeät ohjeistukset ja toimintamallit ovat avainasemassa, sen lisäksi on huolehdittava siitä, että pelisäännöt ovat kaikille selvät. Meillä tulisi olla nollatoleranssi kaikenlaista häirintää ja syrjintää kohtaan, ja siksi kannustan jatkamaan työtä seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

Tavoitteena syrjintä- ja häirintävapaa pelastusala

Tilaisuudessa esiteltiin yhteenveto pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelman etenemisestä. Suunnitelmassa esitetään yhteensä 38 toimenpidettä, joilla alan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan systemaattisesti kehittää.

Tavoitteena on muun massa vahvistaa johtajuutta ja osaamista tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioissa, kehittää työoloja, palkkausta ja rekrytointia sekä edistää alan monimuotoisuutta ja kannustaa erilaisia ihmisiä hakeutumaan alalle. Yhteenvedon mukaan yhdenvertaisuutta edistäviä toimia on pelastusalalla tehty, mutta työtä on vielä jatkettava.

Tasa-arvoisempi pelastusala vaatii kaikilta toimijoilta rohkeutta ja aktiivisia toimia

Halu tunnistaa häirintä ja epäasiallinen käytös, työntekijöiden aktiivinen kuuntelu ja ilmoituskynnyksen madaltaminen sekä nykytilan selvittäminen ovat avainasemassa muutoksen käynnistämisessä.

− Tärkeää on tunnistaa työyhteisön nykytila, eli konkreettiset kehityskohteet ja myös ne asiat, jotka ovat hyvin. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat koko työyhteisön asioita ja koulutusta pitää järjestää kaikille ylimmästä johdosta sivutoimiseen henkilöstöön asti, Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen valmiusasiantuntija Minna Kettunen sanoo.

Palopäällystöliiton Ari Keijonen kertoi kaikissa liiton tilaisuuksissa käytössä olevista konkreettisista keinoista häirinnän kitkemiseksi ja siihen puutumiseksi: turvallisen tilan periaatteista ja kuiskauskanavasta, jonka kautta epäasiallisesta käytöksestä voi kertoa tilaisuuden vetäjälle ja yhteyshenkilölle.

Pelastusalan naisia edustanut Mira Leinonen korosti puheenvuorossaan järjestelmällisyyttä. Alalla on edelleen puutteellinen tietopohja häirinnän yleisyydestä ja tehdyt toimenpiteet ovat pistemäisiä. Systemaattisempi muutos vaatii jatkuvuutta ja seurantaa.

− Seksuaalisen häirinnän osalta olemme yhtä vahvoja kuin heikoin lenkkimme. Vielä emme ole siinä pisteessä, että ilmiöstä olisi päästy eroon, Leinonen sanoo.

Monet puhujat korostivat rohkeutta puuttua ja nostaa yhteisössä esiin mahdollinen häirintä ja epäasiallinen käytös. On tärkeää, että kynnys kertoa häirinnän kokemisesta tai sen havaitsemisesta on mahdollisimman matala. Yksittäisiin tapauksiin puuttumisen merkitys koko kulttuurin muuttamisessa on tärkeää ja systemaattinen toiminta on ainut tapa pysyvään muutokseen. 

Sopimuspalokuntien kyselyissä on havaittu, että epäasiallinen kohtelu ja häirintä ovat yleisiä syitä toiminnan lopettamiselle. Koko pelastusalan muutoksen ja veto- ja pitovoiman näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää, että alan kaikki eri toimijat puuttuvat määrätietoisesti epäasiallisen toiminnan kitkemiseen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Lisätiedot:
sisäministerin erityisavustaja Mikko Jalo, p. 050 304 8522, [email protected]
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerin erityisavustaja Laura Ollila, p. 050 310 4990, [email protected] 
erityisasiantuntija Outi Salo, sisäministeriö, 029 5488 539, [email protected] 

Krista Mikkonen Thomas Blomqvist
Sivun alkuun