Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen yli 67 miljoonaa euroa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2023 10.50
Tiedote

Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt reilut 67,5 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Avustus koskee vuosia 2023–2024. Valtionavustusta myönnettiin 162:lle varhaiskasvatuksen järjestäjälle yhteensä reilut 18 miljoonaa euroa. Esi- ja perusopetuksen 204:lle järjestäjälle myönnettiin liki 46 miljoonaa euroa. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu 3,5 miljoonaa nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseen.

Avustuksen tavoitteena on yhdenvertaisuuden, tasa-arvoisuuden, lähipalvelu- ja lähikouluperiaatteen sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen.

Koulutuksen tasa-arvoa vahvistetaan kohdentamalla tukea niille kouluille ja päiväkodeille, jotka sijaitsevat sosioekonomisesti huono-osaisemmilla alueilla. Avustuksella vahvistetaan laadukkaiden oppimistulosten saavuttamista ja hyvinvointia ja pienennetään lapsi- ja opetusryhmäkokoja.

– Alueellinen eriytyminen ja oppilaiden väliset osaamis- ja hyvinvointierot haastavat koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Siksi tämä hallitus on jakanut historiallisen paljon ns. tasa-arvorahaa koulutuksellisen tasa-arvon lisäämiseksi. Tätä avustusta voidaan käyttää esimerkiksi opetusryhmien pienentämiseen ja opettajien palkkaamiseen, jotta päiväkodeissa ja kouluissa olisi paremmat mahdollisuudet tukea oppilaiden hyvinvointia ja oppimista, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Oikeus oppia -ohjelmassa on ennen nyt jaettavaa avustusta jaettu vuosina 2020–2022 tarveperustaista rahoitusta noin 241 miljoonaa euroa. Tarveperustainen rahoitus on todettu tehokkaaksi keinoksi tukea haasteellisilla alueilla toimivia kouluja ja näiden oppilaiden etenemistä jatko-opintoihin ja aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa.

Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön palkkakustannuksiin. Esi- ja perusopetuksessa avustusta käytetään opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin ja avustajien palkkaamiseen.

Varhaiskasvatuksessa avustusta käytetään varhaiskasvatuksen opettajien, sosionomien ja lastenhoitajien palkkaamiseen lapsiryhmiin suhdelukujen pienentämiseksi sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja avustajien palkkaamiseen lasten tuen tarpeisiin vastaamiseksi.

Avustukset nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi

Hakukokonaisuus jakautui kahteen osioon. Erityisavustuksesta 3,5 miljoonalla vahvistetaan ja tuetaan toimenpiteitä nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi. Avustusta myönnettiin 42:lle esi- ja perusopetuksen järjestäjälle käytettäväksi vuosina 2023–2024.

Valtionavustus on tarkoitettu koulujen ja ankkuritoiminnan tai poliisin välisen yhteistyön kehittämiseen ja vahvistamiseen kouluyhteisön turvallisuuden edistämiseksi. Lisäksi avustuksella voidaan vahvistaa opetustoimen henkilöstön hyvinvointi- ja turvallisuusosaamista esimerkiksi varhaisen tunnistamisen ja ongelmien puheeksi ottamisen ja niihin puuttumisen osalta. Tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten ja nuorten häiriökäyttäytymistä ja samalla ennaltaehkäistä jengiytymistä ja rikollisuutta.

– Tarvitsemme sekä ennaltaehkäisevää toimintaa että toimia, joilla rikoksilla ja väkivallalla oireilevia nuoria voidaan auttaa. Esimerkiksi ankkuritoiminnasta on paljon hyviä kokemuksia. Oikeilla toimenpiteillä voimme auttaa nuoria kiinnittymään yhteiskuntaan ja ehkäistä jengiytymistä ja väkivaltaa, opetusministeri Andersson sanoo.

Myönnetyt tarveperustaiset avustukset varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin 2023–2024

Myönnetyt tarveperustaiset avustukset esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin 2023–2024

Myönnetyt jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemisen avustukset

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen avustukset

  • opetusneuvos Mervi Eskelinen p. 0295 330160
  • asiantuntija Aili Tervonen, p. 0295 330216

Esi- ja perusopetuksen avustukset

  • opetusneuvos Mika Puukko, p. 0295 330032
  • opetusneuvos Erja Vitikka, p. 0295 330 058
Koulutus Li Andersson Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus
Sivun alkuun