Hyppää sisältöön

Pyöreän pöydän aiheena monikielisten nuorten osallisuus ja harrastaminen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.6.2024 15.31
Uutinen

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist tapasi keskiviikkona 19. kesäkuuta kaupunkien, eri järjestöjen ja nuorten edustajia pyöreän pöydän tilaisuudessa, jonka aiheena oli monikielisten nuorten osallisuus ja harrastusmahdollisuudet. Tilaisuuden tavoitteena oli keskustella ja kerätä konkreettisia toimenpiteitä monikielisten nuorten osallisuuden ja harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Ministerin pyöreän pöydän keskustelua valmisteltiin Digiraadissa 6.–14. toukokuuta. Digiraatiin osallistuivat nuorten kanssa työtä tekevät ammattilaiset. Digiraadin loppulausumassa nostettiin esiin viisi konkreettista teemaa, johon yhteiskunnan eri toimijoiden tulisi yhteisesti puuttua. Näiden teemojen syventäminen oli pyöreän pöydän keskustelun ydintä.

Tärkeimpinä teemoina Digiraadissa nousivat esille rasismiin ja syrjintään puuttuminen koko yhteiskunnan tasolla, vastuun ja vallan antaminen nuorille osallisuustoimenpiteiden kautta, laadukas viestintä ja viestintäkanavien monimuotoisuus, kohtaamisosaamisen tärkeys ja tyttötyön kehittäminen.

Pyöreän pöydän keskustelussa korostettiin koulutuksen merkitystä nuorten osallisuuden ja antirasismin edistämisessä eri hallinnonaloilla, järjestöissä ja yhteiskunnan tasoilla. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää nuorten parissa työskenteleviin ammattilaisiin. Ministeri lupasi myös viedä ehdotuksen hallitukselle, jotta sekä hallituksen jäsenet että kansanedustajat saisivat koulutusta teemaan liittyvistä aiheista.

Keskustelussa nousi vahvasti esille aikuisten vastuu puuttua arjessa nähtyyn, koettuun ja kuultuun rasismiin. Lisäksi todettiin tarve kehittää yksinkertainen toimintamalli, joka auttaisi reagoimaan rasismitilanteisiin. 

Ministeri Bergqvist: "On tärkeää, että kaikilla aikuisilla on selkeät keinot puuttua rasismiin heti sen ilmetessä. Aion myös viedä ehdotuksen hallitukselle, jotta sekä hallituksen jäsenet että kansanedustajat saisivat koulutusta teemaan liittyvistä aiheista.”

Pyöreän pöydän keskusteluja jatketaan ensi vuonna, jolloin tarkastellaan, miten kukin toimija on edistänyt nuorten osallisuutta ja harrastusmahdollisuuksia Digiraadin loppulausuman pohjalta. 

Ministeri Bergqvist tulee järjestämään keskustelutilaisuuden, johon kutsutaan pyöreän pöydän keskustelijoiden lisäksi median edustajia. Tilaisuuden keskiössä olisi julkisuudessa käyty keskustelu ja median rooli keskustelussa. Bergqvistin mukaan sekä media että poliitikot ovat vastuussa rasismin kitkemisessä.

Hallitus antoi 31. elokuuta 2023 tiedonannon toimista, joilla se määrätietoisesti ja laaja-alaisesti edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä yhteiskunnassa. Ministeri Bergqvistin pyöreän keskustelu järjestettiin osana hallituksen yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanoa. Pääministeri Petteri Orpon johdolla on edistetty asiaa pyöreän pöydän tapaamisella työelämän yhdenvertaisuuteen liittyen.

Monikulttuurista leiritoimintaa tuetaan 

Liittyen maahanmuuttajataustaisten nuorten osallistamiseen ja harrastamiseen ministeri Bergqvist on myöntänyt Suomen Leirikouluyhdistyksen Minä, sinä, hän – yhdessä enemmän! -kehittämishankkeelle jatkorahoitusta 30 000 euroa. Hankkeen monikulttuurisilla leireillä pyritään vaikuttamaan positiivisesti osallistujien hyvinvointiin ja osallisuuteen.

Leireillä osallistujan polkua suomalaiseen yhteiskuntaan tuetaan toiminnallisesti muun muassa kulttuurin tuntemusta sekä kielen oppimista tukevien elämyksellisten ja pedagogisten aktiviteettien kautta. Hankkeesta saatujen tulosten ja kokemusten pohjalta luodaan toimintamalli, joka tullaan jalkauttamaan Suomen leirikouluyhdistyksen 40 leiritoimintaa järjestävän jäsenyhdistyksen käyttöön.

Lisätietoja: ministerin erityisavustaja Rosanna Blomster, p. 0295 330 337

Maahanmuuttaja-taustaisten nuorten osallisuuden tukeminen. Digiraadin loppulausuma.
 

Nuoriso
Sivun alkuun