Hyppää sisältöön

Vuoden 2023 vastuullisuusraportti julkaistu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.5.2024 13.14
Uutinen
Kuva, jossa kerrotaan, että vastuullisuusraportti on julkaistu

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut vuoden 2023 vastuullisuusraportin, jossa avataan STM:n työtä kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi ja YK:n agenda 2030-tavoitteiden tukemiseksi Suomessa.

STM:n jokapäiväisen työn tavoitteena on taata hyvinvointi nykyisille ja tuleville sukupolville. Hyvinvoinnin seuraaminen ja ennakoivan päätöksenteon merkitys korostuvat epävakaassa toimintaympäristössä. Vaikuttavilla hyvinvointipoliittisilla toimilla voidaan vahvistaa työllisyyttä, kestävää talouskasvua ja ylisukupolvista hyvinvointia. 

-OECD:n mukaan Suomi on yksi maailman johtavista maista kestävän hyvinvoinnin alalla. Samalla kuitenkin tunnistetaan, että heikentyvä osaamistaso, eriarvoisuus sekä terveyden ja hyvinvoinnin ongelmat vaikuttavat ihmisten työkykyyn ja mahdollisuuksiin osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan. Hyvinvoiva väestö on edellytys vahvalle julkiselle taloudelle sekä yhteiskunnan sosiaaliselle koheesiolle, joka koostuu yhteiskunnan eri yhteisöjen ja väestöryhmien yhteenkuuluvuuden tunteesta, kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi kirjoittaa.  

Käy lukemassa, mitä teemme kestävän hyvinvointiyhteiskunnan eteen. 
Sosiaali- ja terveysministeriön vastuullisuusraportti 2023

STM:n työstä voi lukea tarkemmin STM:n toimintakertomuksesta.  
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintakertomus 2023

Sivun alkuun