Hyppää sisältöön

Tasa-arvon päivänä keskustellaan tyttöihin ja nuoriin naisiin kohdistuvasta häirinnästä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2024 15.53
Tiedote

Nuorten kokema seksuaalinen häirintä on lisääntynyt viime vuosina. Tytöt kokevat seksuaalista häirintää huomattavasti poikia enemmän etenkin verkossa. Tämän teeman ympärille rakentuu job shadowing -päivä, jossa lukiolainen Martta Pyykönen seuraa tasa-arvosta vastaavan ministerin Sanni Grahn-Laasosen työpäivää.

Plan Suomen vaikuttajanuori seuraa ministeri Grahn-Laasosen työpäivää

Tasa-arvosta vastaava ministeri Sanni Grahn-Laasonen kutsui Plan International Suomen vaikuttajanuoren Martta Pyykösen seuraamaan työpäiväänsä tasa-arvon päivänä 19.3.2024. Niin kutsutun job shadowing -päivän tarkoituksena on tutustua ministerin työpäivään ministeriössä ja eduskunnassa sekä keskustella tasa-arvoaiheista nuorten näkökulmasta.

Päivän teemana on tyttöihin ja nuoriin naisiin kohdistuva häirintä, erityisesti verkossa tapahtuva häirintä. Päivän aikana Martta tapaa muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön henkilökuntaa ja kansanedustajia.

Martta Pyykönen on 18-vuotias lukiolainen Helsingistä. Nuoresta iästään huolimatta hän on ollut jo useamman vuoden mukana Plan International Suomen toiminnassa, sillä häntä kiinnostaa tasa-arvon ja tyttöjen oikeuksien edistäminen.

Tyttöjen ja sateenkaarinuorten kokema digitaalinen väkivalta lisääntynyt viime vuosina 

THL:n keräämien kouluterveystutkimusten mukaan nuorten kokema seksuaalinen häirintä on yleistä ja se on lisääntynyt viime vuosina. Tytöt kokevat seksuaalista häirintää huomattavasti poikia enemmän. Sateenkaarinuoret kokevat häirintää jopa tyttöjä enemmän.

Erityisesti seksuaalinen häirintä netissä on lisääntynyt viime vuosina. Yli 40 prosenttia tytöistä koki puhelimitse tai internetissä tapahtuvaa seksuaalista häirintää vuonna 2023. Kasvu on tyttöjen kohdalla ollut nopeaa, sillä neljä vuotta aikaisemmin tytöistä vain noin 15 prosenttia on kertonut kokeneensa tällaista häirintää. 

“Tarvitsemme parempia ratkaisuja häirinnän lopettamiseksi. Tytöt, häirinnän uhrit, eivät voi itse lopettaa häirintää”, Martta Pyykönen toteaa.

Nuoret saavat verkossa häiritseviä kuvia ja viestejä, seksuaalista vihjailua sekä epäasiallisia videoita. Nuoria saatetaan kiristää ja painostaa lähettämään paljastavia kuvia tai heidän kuviaan jaetaan verkossa ilman lupaa. 

“Tyttöihin ja nuoriin naisiin kohdistuva somehäirintä ja digitaalinen väkivalta on otettava vakavasti. Me emme saa jättää nuoria yksin tämän ongelman kanssa. Meidän on puututtava erittäin haitalliseen ongelmaan, joka vahingoittaa ja vaimentaa tyttöjä ja nuoria naisia, ja kaventaa heidän toimintamahdollisuuksiaan”, muistuttaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen. 

Digihäirintää ja –väkivaltaa kokeneille on tarjolla erilaisia matalan kynnyksen neuvontapalveluja. Häirintää ja väkivaltaa kokenut tai hänen läheisensä ottaa yhteyttä esimerkiksi Nollalinjaan. Myös monilla kansalaisjärjestöillä on matalan kynnyksen palveluja ja chattejä verkkoväkivaltaa tai –häirintää kokeneille. 

Kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksi Suomessa 

Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut työskentelemään määrätietoisesti yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi yhteiskunnassa. Kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksi Suomessa, eikä ketään saa syrjiä heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.  

Seksuaalirikoslain uudistamisen myötä myös verkossa tapahtuva häirintä voi tulla tuomituksi rikoksena. Näin on esimerkiksi silloin, jos lähettää kuvan sukupuolielimestä ilman vastaanottajan lupaa. Ensimmäiset tuomiot uuden rikoslain perusteella on jo annettu. 

“Hallitus on sitoutunut vahvistamaan demokratiaa, osallisuutta ja luottamusta yhteiskunnassa. Verkossa tapahtuva häirintä ja väkivalta heikentävät mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, sekä ilmaista omia mielipiteitään. Tähän ongelmaan on tärkeää puuttua. Hallitus valmistelee tasa-arvo-ohjelman ja siinä yhteydessä pohdimme keinoja myös digitaalisen häirinnän ja väkivallan torjumiseksi”, toteaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen. 

Tasa-arvon päivää vietetään Minna Canthin päivänä tiistaina 19.3. 

Lisätietoja: 

sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen erityisavustaja Teresa Salminen, [email protected] 
 

Sivun alkuun