Hyppää sisältöön

Suomi sai suosituksia palkkatasa-arvon parantamiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2022 8.56
Tiedote 253/2022

YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CEDAW) antoi tällä viikolla Suomelle suosituksia, jotka koskevat myös palkkatasa-arvon edistämistä. Komitea kiinnitti huomiota siihen, että naisten ja miesten palkkaero on edelleen sitkeä, ja suosittelee toimia sen pienentämiseksi. 

Naisten ja miesten palkkaero on Suomessa keskimäärin 16 % koko työmarkkinoilla. Ero ei ole juurikaan pienentynyt viime vuosina, ja pitkällä aikavälilläkin muutos on ollut hidasta. Suomen sijoitus on heikko myös eurooppalaisessa vertailussa. 

Palkkaeron pienentämiseksi tehdään jatkuvasti töitä. YK:n CEDAW-komitea kiinnitti myönteistä huomiota muun muassa hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteiseen samapalkkaisuusohjelmaan. Sen toimenpiteillä yritetään kuroa palkkaeroa pienemmäksi vuosina 2020–2023. Ohjelman lisäksi hallituksella on käynnissä omia isoja hankkeita, joissa kehitetään samapalkkaisuutta samanarvoisissa töissä ja arvioidaan työehtosopimusten sukupuolivaikutuksia. 

Komitea suositteli Suomelle useita toimenpiteitä palkkatasa-arvon parantamiseksi. Niihin sisältyy muun muassa samapalkkaisuusperiaatteen varmistaminen koko työmarkkinoilla palkkauksen läpinäkyvyyden ja palkkakartoitusten avulla. Palkkatasa-arvoa pitää komitean mukaan lisätä ottamalla käyttöön analyyttisiä työn arviointi- ja luokitteluvälineitä. Lisäksi suositus kiinnittää huomiota naisenemmistöisiin toimialoihin ja muita heikommassa asemassa olevien naisten palkkauksen parantamiseen. 

Toimenpiteiden etenemisestä raportoidaan CEDAW-komitealle. Suomen samapalkkaisuustoimenpiteistä tehdään parhaillaan myös riippumatonta kokonaisarviota, jonka tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2023. 

Lisätietoja

lakimies Jenna Uusitalo, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected] 
projektikoordinaattori Milla Sandt, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected] 
 

Sivun alkuun