Hyppää sisältöön

Perhevapaauudistus huomioi moninaisuuden

Sosiaali- ja terveysministeriö
1.7.2021 13.24
Kolumni

Pride-viikolla sateenkaariliput liehuvat juhlistaen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ne muistutta-vat meitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhtäläisistä oikeuksista ja niiden eteen tehdystä työstä sekä vielä korjausta odottavista epäkohdista.

Tänä vuonna ajatukset ovat erityisesti niissä Euroopan maissa, joissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ollaan kaventamassa. On tärkeää, että Eurooppa seisoo vahvana kaikkien kansalaistensa yhdenvertaisuuden puolesta. Viime marraskuussa hyväksytty EU:n ensimmäinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia koskeva strategia on tärkeä askel ihmisoikeuksien edistämisessä.

Työtä riittää edelleen, jotta ihmisoikeudet toteutuisivat yhtäläisesti kaikille myös Suomessa. Tuleva perhevapaauudistus ottaa merkittävän askeleen kohti oikeudenmukaisempaa perhevapaajärjestelmää, jossa jokaisella lapsella on yhdenvertaiset oikeudet perhevapaisiin vanhempiensa kanssa perhemallista riippumatta.

Uudistus edistää vanhempien välistä tasa-arvoa ja huomioi aiempaa paremmin erilaiset perhemuodot. Ihmisten ja perheiden monimuotoisuus on rikkaus, jota yhteiskunnan rakenteiden tulee paremmin tukea.

Tulevassa perhevapaauudistuksessa lainsäädännön kieli muuttuu sukupuolineutraaliksi. Vanhemmat saavat tulevaisuudessa vanhempainpäivärahaa vanhemmuutensa perusteella, ei sukupuoleensa sidotusti. Vanhemmat voivat jatkossa myös luovuttaa perhevapaitaan puolisolleen, toiselle vanhemmalle sekä tämän puolisolle tai muulle huoltajalle.

Uudistus parantaa näin sateenkaariperheiden oikeuksia yhdenvertaisiin vanhempainvapaisiin. Nykytilanteeseen nähden uudistus tuo vapaiden käyttöön myös enemmän joustoja, jotta erilaiset elä-mäntilanteet ja perheiden toiveet tulisi paremmin huomioiduksi. 

Uudistuksen valmistelussa olemme kuulleet useita eri tahoja mm. perhe- ja tasa-arvojärjestöjä. Saamamme palaute on kallisarvoista ja olemme sen perusteella vielä hioneet lakiesityksen yksityiskohtia. Tasa-arvoisempi perhevapaauudistus etenee syksyllä eduskuntaan ja astuu toivottavasti voimaan jo ensi vuoden syksynä.

Hyvää Pride-viikkoa kaikille, pidetään yhdessä sateenkaariliput korkealla!
 

Hanna Sarkkinen
sosiaali- ja terveysministeri

Hanna Sarkkinen
hyvinvointi
perhe-etuudet
perhevapaat
tasa-arvo
uudistukset
Sivun alkuun