Hyppää sisältöön

Miehillä on merkittävä rooli naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisessä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2023 9.02
Kolumni

Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi suurimmista ihmisoikeus- ja tasa-arvo-ongelmista Suomessa ja kansainvälisesti. Väkivalta ilmenee monin tavoin fyysisestä väkivallasta henkiseen, mutta tavallisin väkivallan muoto niin kotimaisten tilastojen kuin kansainvälisten selvitysten mukaan on perheväkivalta ja lähisuhdeväkivalta, jota harjoitetaan kaikissa kulttuureissa.

Suomessa naiset kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa EU-maista toiseksi eniten. Parisuhteessa olleista naisista lähes kolmannes on kokenut nykyisen tai entisen kumppanin tekemää väkivaltaa. Selvityksistä käy ilmi, että naiset kokevat väkivaltaa myös työssä miehiä useammin. 

Väkivalta on aina vallankäyttöä. Sen tarkoitus on kontrolloida uhriaan. Miesten väkivaltaisesta käyttäytymisestä naisia kohtaan on useita tutkimuksiin perustuvia teorioita. Niillä on yksi yhteinen nimittäjä – sukupuolten epätasa-arvo, jossa naisen asema on heikompi. Voidaan siis sanoa, että edistämällä yleisesti sukupuolten tasa-arvoa, vähennetään myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. 

Miten tämä sitten tehdään?

On pureuduttava niihin juurisyihin, jotka pitävät yllä sukupuolten epätasa-arvoisuutta ja väkivaltakulttuuria. Kaikissa yhteiskunnissa ylläpidetään osin tiedostamattaankin sukupuoliin liitettyjä stereotypioita. Myös me Suomessa. Kovuutta, voimaa ja hallintaa pidetään edelleen miehen perusominaisuuksina. Puhutaan myös ylisukupolvisesta ilmiöstä. Väkivallan eri muodot ovat valitettavasti olleet yleisesti hyväksyttyjä, esimerkiksi kotikuritus on ollut laissa kielletty vasta vuodesta 1970 lähtien.

Kysymys ei kuitenkaan ole pelkästään stereotypioita ylläpitävistä rakenteista ja kulttuurista, vaan myös yksilöistä. Samalla, kun kehitämme väkivallan uhrien tukipalveluja, on vastapainoisesti pyrittävä rangaistusten ohella lisäämään myös väkivallan tekijöiden auttamista ja tukipalveluja – ja ylipäänsä saada tekijät avun piiriin. Tärkeää olisi päästä puuttumaan väkivaltaisen käytöksen il-menemiseen ja siihen johtavien riskitekijöiden ehkäisemiseen jo varhaisessa vaiheessa. Miesjärjestöt tekevät tässä tärkeää työtä.

Tänään vietetään kansainvälistä naisten päivää. Käynnissä on myös YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 67. istunto New Yorkissa. Kokouksen pääteema on teknologia ja innovaatiot, ja siinä yhteydessä puhumme paljon myös digitaalisesta väkivallasta. Se haastaa meitä löytämään uusia tapoja vähentää väkivaltaa ja auttaa väkivallan uhreja. Tässä työssä tarvitaan niin päättäjiä, kansalaisjärjestöjä, tutkijoita kuin digitaalisia palveluita tarjoavia yrityksiäkin. Tarvitsemme pitkä-jänteistä ja vaikuttavaa yhteistyötä.

Naisiin kohdistuva väkivalta on laaja ongelma. Sitä voisi käsitellä monesta näkökulmasta. Väkivallan vastaista työtä tehdään monella rintamalla erilaisissa väkivallan vähentämiseen tähtäävissä ohjelmissa, lainsäädäntötyössä ja kansainvälisillä areenoilla. Meistä miehistä jokainen voi myös vaikuttaa siihen, miltä tulevaisuus näyttää. Meillä on avaimet tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan.

Thomas Blomqvist
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

 

Thomas Blomqvist
Sivun alkuun