Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto nimesi yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanosta vastaavan hankeryhmän – toimenpiteiden toteutus alkanut eri ministeriöissä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.11.2023 14.57
Tiedote

Valtioneuvosto on asettanut hankkeen, joka vastaa eduskunnalle annetun valtioneuvoston yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanosta. Tiedonanto sisältää lukuisia toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja rasismin torjumiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Monet toimista nojaavat hallitusohjelmaan, mutta mukana on myös uusia toimia. Hankkeen tarkempi toimenpideohjelma laaditaan kevään 2024 aikana.

Toimeenpanon tueksi on käynnissä syrjintään ja rasismiin liittyvän ajankohtaisen tietopohjan kokoaminen. Useiden toimenpiteiden suunnittelu ja taustatyö on käynnistynyt eri ministeriöissä. Esimerkiksi vainojen uhrien muistopäivää ryhdytään viettämään kansainvälisen käytännön mukaisesti.

Moni tiedonannon toimenpiteistä jatkuu läpi hallituskauden, kuten valtioneuvoston sisäisten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutusten toteuttaminen sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon huomioiminen ministeriöiden tulosohjauksessa. 

Vuonna 2024 toteutetaan rasismin vastainen kampanja yhdessä työmarkkina-, urheilu-, kulttuuri- ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Pääministeri Petteri Orpon johdolla käydään vuosittain yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa keskustelu yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi. Ensimmäinen keskustelutilaisuus järjestetään keväällä 2024.

”Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen ja rasismin kitkeminen yhteiskunnasta vaativat pitkäjänteistä työtä. Erityisen tärkeää on, että yhteiskunnassa laajasti sitoudutaan näihin tavoitteisiin, sillä yhdessä voimme saada muutosta aikaan. Olen tyytyväinen, että tiedonantoon kirjatut toimet etenevät suunnitellusti”, pääministeri Petteri Orpo sanoo. 

Hankkeelle on asetettu poliittinen ohjausryhmä, johon kuuluvat valtiosihteerit Risto Artjoki (valtioneuvoston kanslia), Riikka Slunga-Poutsalo (valtiovarainministeriö), Mikaela Nylander (opetus- ja kulttuuriministeriö) ja Päivi Nerg (maa- ja metsätalousministeriö). Hankkeen poikkihallinnollisessa työryhmässä ovat mukana kaikki ministeriöt. Hankkeen sihteeristö toimii valtioneuvoston kansliassa. Sihteeristö työskentelee tiiviisti oikeusministeriön kanssa, joka vastaa laajemmin yhdenvertaisuuden edistämisestä valtioneuvostossa.

Hanke kuulee sidosryhmiä työnsä aikana. Hankkeen toimikausi päättyy 31.3.2027. Hallitus päätti budjettiriihessään 6 miljoonan euron rahoituksesta hankkeelle. 

Lisätiedot: hankkeen projektipäällikkö, johtava asiantuntija Katriina Nousiainen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 735, [email protected] sekä poikkihallinnollisen työryhmän puheenjohtaja, yksikönpäällikkö Jouni Varanka, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 177, [email protected]

Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio
Sivun alkuun